MC reclama a l’ICS que ajusti els calendaris laborals anuals per aplicar la instrucció dels tres dies lliures en compensació de l’excés de jornada

Metgessa de família de l'ICS

Arran de la publicació, el passat 28 de maig, de la instrucció mitjançant la qual la direcció de l’Institut Català de la Salut (ICS) fixava en 22,5 hores anuals el límit d’excés horari per al personal mèdic i altres professionals sanitaris del grup A1 i la seva compensació en tres dies lliures a l’any –o l’equivalent en hores–, Metges de Catalunya (MC) ha analitzat l’activitat d’escreix realitzada pel personal facultatiu en l’actualitat per conèixer quina és la situació al sistema sanitari públic català.

A través d’una recerca dels delegats i delegades del sindicat a partir de les dades de l’aplicació web Sisap-eCAP, MC ha pogut comprovar que, només el passat mes de maig, es va realitzar una mitjana d’un 22% de visites inserides a l’atenció primària, és a dir, visites que són forçades perquè no tenen assignació de temps a les agendes dels professionals. 

A més, el 53% de les jornades van superar les 25 visites diàries, el 36,4% van excedir les 28, en el 26,65% es van sobrepassar les 30, i en el 4,7% es van fer més de 40. Aquestes dades confirmen que se supera el llindar marcat a l’Acord de Sortida de Vaga de 2018, generant un excés de treball que indubtablement es transforma en una extensió de la jornada ordinària assistencial. 

Si bé aquest darrer pacte amb l’ICS estableix la possibilitat de gaudir de tres dies sencers de 7,5 hores cadascun de lliurança per compensar aquest excés de la jornada anual, al sindicat mèdic li han arribat “interpretacions divergents entre territoris”, les quals també són diferents de les de les converses de MC amb la direcció de persones de l’ICS durant i posteriorment a l’elaboració de la instrucció. 

Proposta d’ajustar els calendaris
Per aquest motiu, l’organització s’ha posat en contacte amb les direccions territorials de l’ICS per intentar consensuar l’aplicació d’aquesta. El sindicat proposa ajustar els calendaris laborals seguint la mateixa dinàmica que per a la resta de categories professionals, per tal que l’escreix no superi les 22,5 hores fixades com a límit al III Acord, permetent gaudir dels tres dies de compensació horària com a mesura de conciliació. 

“A efectes pràctics, s’haurien de repartir les 1.642 hores de jornada anual ordinària del personal facultatiu entre 216 dies en comptes d’entre els 219 que es feia fins ara”, sosté MC, que planteja com a exemple un augment de 6 minuts diaris, cosa que implicaria fer una jornada ordinària de 7 hores i 36 minuts. 

D’aquesta manera, es garantiria el gaudiment dels tres dies lliures que compensen l’excés de jornada que la gran majoria de facultatius i facultatives desenvolupa diàriament per tal de fer front a la sobrecàrrega assistencial que pateix el sistema a conseqüència de la manca de personal. Així mateix, l’activitat global anual es continuaria realitzant, però la feina i l’esforç que fan els professionals sanitaris diàriament quedarien més reconeguts i valorats. 

De moment, MC no ha obtingut resposta per part de cap de les direccions territorials i es manté a l’espera de poder resoldre qualsevol malentès al voltant de la instrucció en la major brevetat possible per tal de començar a desenvolupar i gaudir aquest pacte sense incidències.