Enquestes anteriors

Quina compensació han de rebre els professionals sanitaris pel risc i l'esforç realitzat en l'atenció a la Covid-19?

Gratificació econòmica extraordinària
12.8 %
Recuperació de drets i retribucions retallades (5%, DPO, etc.)
11.6 %
Ambdues
66.3 %
Cap
9.3 %

Creus que caldria reforçar amb recursos i personal l’atenció primària per afrontar amb garanties el seu paper en la fase de control i seguiment de la pandèmia del coronavirus?

94.4 %
No
5.6 %

T'emportes la roba sanitària bàsica (pantalons, camisa i bata) per rentar-la i desinfectar-la a casa?

Sí (Atenció primària)
51.9 %
Sí (Hospital)
1.4 %
No (Atenció primària)
27.8 %
No (Hospital)
19 %

Al teu centre, teniu la possibilitat de realitzar el test de diagnòstic del Covid-19 a tothom que ho necessita?

31.3 %
No
68.8 %

Quin material de protecció tens a la teva disposició per atendre els pacients sospitosos o confirmats d'infecció per Covid-19?

Mascaretes quirúrgiques i guants
62.9 %
Mascaretes FFP2, ulleres o protector facial, guants i bates impermeables
28.6 %
Mascaretes FFP3, ulleres o protector facial, guants i bates impermeables
8.6 %

Com valores la gestió de Salut davant la crisi del coronavirus?

Molt positiva
29.2 %
Positiva
22.9 %
Negativa
29.2 %
Molt negativa
18.8 %

En l'últim any, t'has trobat en la teva pràctica diària alguna situació de maltractament o negligència cap a alguna persona gran?

Mai
61.1 %
Alguna vegada
38.9 %
Sovint
0 %
Molt sovint
0 %

Com a professional de la salut, sents que has rebut les indicacions suficients per saber reaccionar en cas de trobar-te amb un possible cas d’infecció per coronavirus?

43.8 %
No
56.3 %