Enquestes anteriors

El Departament de Salut ha de garantir la universalitat del sistema sanitari públic?

62.5 %
No
37.5 %

Per què hi ha dificultats per cobrir places de determinades especialitats mèdiques?

Perquè els contractes són inestables i de poca qualitat
35.6 %
Per les condicions laborals i assistencials (sobrecàrrega, llistes d'espera, manca de conciliació...)
52.5 %
Perquè no s'ofereixen suficients places MIR
11.9 %

Consideres que el sistema de retribució variable per objectius (DPO) és un bon instrument de motivació, incentivació i millora dels resultats?

8.2 %
No
91.8 %

La dotació econòmica i de personal del Departament de Salut per a aquesta temporada d'hivern ha estat:

Bona
0 %
Adequada
7.4 %
Insuficient
92.6 %

Les metgesses tenen les mateixes possibilitats de promoció professional i accés a càrrecs de gestió i direcció que els metges?

42.9 %
No
57.1 %

Per què creus que Medicina Familiar i Comunitària és una especialitat que atrau poc als nous residents?

Pel desconeixement de l’especialitat a causa de la poca presència de l’atenció primària a les facultats de Medicina
0 %
Per les condicions laborals, professionals i retributives que pateixen els metges d'atenció primària
31 %
Perquè encara es percep com una especialitat menys prestigiosa que les especialitats hospitalàries
69 %

Quina valoració en fas de la lleugera millora de les llistes d'espera a Catalunya?

Positiva perquè gràcies a l’esforç dels professionals s’han començat a reduir
8 %
Negativa perquè el pla de xoc de Salut ha estat insuficient
92 %

Salut afirma que s’han activat 22 plans de contingència territorials per reforçar l'atenció urgent durant aquest hivern. El teu centre ha rebut algun d'aquests reforços?

6.5 %
No
93.5 %