Enquestes anteriors

Els casos de violència i agressions al personal mèdic s’han incrementat un 87% des del 2010, una xifra que podria ser encara major perquè aquests fets no sempre es denuncien. Quina és la teva experiència en aquesta qüestió?

He patit actitud violentes o agressions de pacients i ho he denunciat
71.4 %
He patit actituds violentes o agressions de pacients, però no ho he denunciat
12.2 %
No he patit cap agressió ni actitud violenta, però conec casos de companys
14.3 %
No he patit cap agressió ni actitud violenta, i tampoc en conec cap al meu entorn laboral
2 %

Enguany, Salut no ha presentat cap pla d’estiu per reforçar el sistema sanitari ni ha informat de la partida econòmica reservada per fer front a les necessitats d’aquest període. Quina és la situació actual al teu centre de treball?

S’ha incorporat personal que està permetent reduir la saturació
57.3 %
S'ha incorporat personal, però els reforços són insuficients
9 %
No hi ha reforços, contractacions, ni cap tipus de substitució
33.7 %

Davant els escassos acords assolits a la taula mèdica i les dificultats per a la seva implementació, MC posarà fi a la treva a Salut i reactivarà les mobilitzacions a la tardor si no hi ha canvis palpables. Com creus que haurien de ser?

Jornades de vaga
27.4 %
Deixar de fer activitat complementària (escreixos, doblatges, etc.)
10.3 %
Ambdues alhora
58.9 %
No fer cap acció
3.4 %

Un estudi recent ha revelat que gairebé la meitat dels professionals sanitaris considera "fermament” deixar la feina per les seves males condicions laborals i les dificultats de conciliació. És el teu cas?

Sí, m'ho he plantejat
70.8 %
No, tot i que no estic del tot satisfet/a
27.4 %
No, ja que tinc bones condicions i m'hi trobo a gust
1.8 %

El conseller Manel Balcells ha assegurat en un documental de TV3 que un metge/ssa cobra 65.000€ bruts anuals, que ascendeixen fins als 85.000€ amb les guàrdies, en el seu primer any de treball. Es correspon amb la teva realitat?

29.4 %
No
70.6 %

Davant l’auge d’eines d’intel·ligència artificial, l’OMS ha demanat “cautela” amb el seu ús en l’àmbit sanitari pels riscos que comporten. Hi estàs d’acord?

Sí. La nova tecnologia és imparable, però els riscos vinculats a un ús no apropiat són altíssims
95.5 %
No, ja que poden ser un bon suport que ens permetrà alliberar temps de consulta
4.5 %

Per segon any consecutiu, han quedat places MIR de Medicina de Família sense cobrir. Creus que l’especialitat ha deixat de ser atractiva per les seves males condicions laborals o per aspectes científics, com el seu contingut i valor mèdic?

Aspectes laborals
69 %
Aspectes científics
3.4 %
Ambdós
27.6 %

Creus que l'Administració s'està sobrepassant amb l'assignació de tasques pròpies de la professió mèdica a altres professionals sanitaris amb l'excusa de la manca de personal facultatiu?

Sí, i això perjudica els pacients i el personal mèdic
85.1 %
Sí, però beneficia els pacients i el personal mèdic
6 %
No, ho veig correcte
9 %