Enquestes anteriors

Davant la manca de substitucions, l’anunci de retallades i l’augment del turisme durant l’estiu, creus que serà possible cobrir la demanda assistencial amb normalitat al teu centre de treball?

Sí, sense cap problema
0 %
Sí, però amb el sacrifici i sobreesforç dels professionals
32 %
No, ja que no disposem de personal suficient
68 %

El 28 de juny se celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Has patit o presenciat discriminacions per LGTBI-fòbia al teu lloc de treball?

Sí, n'he patit
14 %
Jo no, però tinc companys/es que sí
14 %
No
71 %

Per tal de garantir una bona gestió del personal facultatiu del sistema sanitari català, creus que seria una bona mesura que tots els professionals estiguessin contractats pel CatSalut?

78 %
No
22 %

Per tercer any consecutiu han quedat places MIR desertes de Medicina de Família, una especialitat en una situació cada cop més crítica i incerta. Què creus que ajudaria més a potenciar-la?

Prestigiar-la des de les universitats
89 %
Un nou incentiu econòmic pels que la triïn
2 %
Facilitar la conciliació i reduir la sobrecàrrega
3 %
Destinar més recursos a la contractació de personal
2 %
Incrementar el pressupost destinat a l'atenció primària
4 %

MC ha analitzat les polítiques de salut dels programes electorals dels partits polítics que es presenten a les eleccions del 12-M. Quina mesura hauria de ser prioritària?

Estudiar les necessitats de professionals sanitaris i incrementar places MIR
92 %
Equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari (públic i concertat)
4 %
Actualitzar el mapa sanitari, permetent una millor planificació del sistema
4 %
Assignació de recursos en base als resultats
0 %

Salut sosté que l’any 2023 els pacients de les urgències hospitalàries van esperar 62 minuts de mitjana per ser atesos, una xifra que queda lluny dels 40 minuts registrats el 2010. Quin creus que és el motiu principal d’aquest elevat temps d’espera?

Hi ha més urgències perquè la població s’ha incrementat, però l’Administració no dota el sistema dels recursos necessaris
86 %
La ciutadania no fa un bon ús dels diferents dispositius sanitaris que té al seu abast i satura les urgències hospitalàries
3 %
Patim una saturació generalitzada del sistema sanitari públic perquè no està ben dissenyat
11 %

Quina hauria de ser la principal mesura sanitària dels partits polítics que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12-M?

Equiparar el pressupost sanitari a la despesa en salut
87 %
Destinar un 25% del pressupost de Salut a l’atenció primària
5 %
Estudiar les necessitats de professionals sanitaris
4 %
Millorar el sistema d’atenció a la salut mental
5 %

Creus que la no aprovació dels pressupostos de 2024 i la convocatòria d’eleccions anticipades pel 12 de maig pot afectar negativament al compliment dels acords i pactes sanitaris assolits amb el Govern actual?

97 %
No
3 %