Enquestes anteriors

Creus que la no aprovació dels pressupostos de 2024 i la convocatòria d’eleccions anticipades pel 12 de maig pot afectar negativament al compliment dels acords i pactes sanitaris assolits amb el Govern actual?

97.4 %
No
2.6 %

Has patit discriminacions al teu lloc de treball pel fet de ser dona o has presenciat alguna actitud discriminatòria cap a les teves companyes metgesses?

Sí, n'he patit
90.3 %
No, però companyes meves sí
1.9 %
No
7.8 %

Els ajustaments i límits de la jornada pactats al III Acord de l’ICS ja haurien d’estar vigents, atès que són exigibles des de l’endemà de la ratificació del pacte el 13 de desembre. T’han regulat ja la teva jornada?

77.9 %
No
22.1 %

Quin percentatge de places estructurals estan actualment sense cobrir al teu servei o especialitat (tenint en compte les vacants, baixes mèdiques, reduccions de jornada, jubilacions no substituïdes, etc.)?

Menys del 5%
71.7 %
Entre el 5% i el 10%
7.6 %
Entre el 10% i el 15%
4.3 %
Entre el 15% i el 20%
8.7 %
Més del 20%
7.6 %

El títol en Medicina i Cirurgia equival a un màster europeu. En cas que s’actualitzessin les categories professionals, creus que els metges/sses haurien de rebre un reconeixement superior d’acord amb la seva responsabilitat, funcions i formació?

Sí, s'hauria de crear l'A1 plus
97.7 %
M'és indiferent
0.6 %
No és necessari, l'A1 ja és correcte
1.7 %

Davant l'actual epidèmia estacional d'infeccions respiratòries, creus que Salut hauria de reactivar la gestió de les baixes laborals de curta durada per mitjà del certificat autoresponsable?

93.4 %
No
6.6 %

El passat mes de novembre van prendre possessió del seu càrrec els ministres del nou govern espanyol. Quina hauria de ser la prioritat de la nova ministra de Sanitat, Mónica García, per millorar el sistema sanitari?

Incrementar l’oferta de places MIR
79.9 %
Recuperar la jornada de 35 hores
8.1 %
Reformar el sistema de jubilació
5.4 %
Elaborar un registre estatal de professionals
4.7 %
Establir un sistema d’homologacions més àgil
2 %

El III Acord laboral de l’ICS, signat aquest novembre, inclou millores per al personal facultatiu assolides gràcies al treball intens de MC en les negociacions. Quina creus que és més beneficiosa per al col·lectiu mèdic?

El reconeixement dels anys treballats com a resident
72.2 %
La jornada unificada de 1.642 hores
8.2 %
La regulació de les guàrdies localitzades o de crida
2.5 %
El blindatge del descans postguàrdia
3.8 %
La millora del complement específic
13.3 %