Enquestes anteriors

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit als governs europeus d’una crisi de professionals als sistemes nacionals de salut que cal solucionar d’immediat. N’assenyala cinc causes, però quina hauria de ser prioritària?

La dificultat per retenir treballadors
63.8 %
El 'burnout' dels professionals
16.8 %
La crisi en formació i habilitats competencials
0.7 %
La bretxa de gènere i noves generacions en conceptes de conciliació
1.3 %
El dèficit d'inversió en salut
17.4 %

En cas que el III Acord de l’ICS, que porta gairebé dos anys negociant-se, no millorés suficientment les teves condicions laborals i retributives, et plantejaries deixar de treballar en el sistema públic de salut?

Sí, ja que em trobo saturat/da i, per quedar-m’hi, necessito millores substancials
81.3 %
Possiblement, però tot dependria de quines millores aporti el nou acord
12 %
No, perquè ja estic assentat/da en el meu lloc de treball i prefereixo l’estabilitat
6.7 %

El Ministeri de Sanitat finançarà amb 49,9 milions d’euros 677 noves places del grau de Medicina d’aquest curs acadèmic per reforçar la plantilla del Sistema Nacional de Salut. Creus que és una bona mesura per pal·liar el dèficit de professionals?

Sí, ja que així hi haurà més professionals per cobrir les places MIR
63.2 %
Sí, però encara s’hauria d’incrementar més el nombre de places universitàries
2.3 %
No, el que es necessita és incrementar les places MIR
4.6 %
No, el problema de la professió pivota en les males condicions laborals i econòmiques
29.9 %

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha assegurat que el 64% de les visites al CAP es resolen en 5 dies o menys com a resultat del Pla de millora de l’accessibilitat al sistema sanitari. Quina és la teva llista d’espera actual?

Entre 1 i 3 dies
61.4 %
Entre 4 i 6 dies
0 %
Entre 7 i 9 dies
12.3 %
10 dies o més
26.3 %

Els casos de violència i agressions al personal mèdic s’han incrementat un 87% des del 2010, una xifra que podria ser encara major perquè aquests fets no sempre es denuncien. Quina és la teva experiència en aquesta qüestió?

He patit actitud violentes o agressions de pacients i ho he denunciat
71.4 %
He patit actituds violentes o agressions de pacients, però no ho he denunciat
12.2 %
No he patit cap agressió ni actitud violenta, però conec casos de companys
14.3 %
No he patit cap agressió ni actitud violenta, i tampoc en conec cap al meu entorn laboral
2 %

Enguany, Salut no ha presentat cap pla d’estiu per reforçar el sistema sanitari ni ha informat de la partida econòmica reservada per fer front a les necessitats d’aquest període. Quina és la situació actual al teu centre de treball?

S’ha incorporat personal que està permetent reduir la saturació
57.3 %
S'ha incorporat personal, però els reforços són insuficients
9 %
No hi ha reforços, contractacions, ni cap tipus de substitució
33.7 %

Davant els escassos acords assolits a la taula mèdica i les dificultats per a la seva implementació, MC posarà fi a la treva a Salut i reactivarà les mobilitzacions a la tardor si no hi ha canvis palpables. Com creus que haurien de ser?

Jornades de vaga
27.4 %
Deixar de fer activitat complementària (escreixos, doblatges, etc.)
10.3 %
Ambdues alhora
58.9 %
No fer cap acció
3.4 %

Un estudi recent ha revelat que gairebé la meitat dels professionals sanitaris considera "fermament” deixar la feina per les seves males condicions laborals i les dificultats de conciliació. És el teu cas?

Sí, m'ho he plantejat
70.8 %
No, tot i que no estic del tot satisfet/a
27.4 %
No, ja que tinc bones condicions i m'hi trobo a gust
1.8 %