Enquestes anteriors

Per què hi ha dificultats per cobrir places de determinades especialitats mèdiques?

Perquè els contractes són inestables i de poca qualitat
36 %
Per les condicions laborals i assistencials (sobrecàrrega, llistes d'espera, manca de conciliació...)
53 %
Perquè no s'ofereixen suficients places MIR
12 %

Consideres que el sistema de retribució variable per objectius (DPO) és un bon instrument de motivació, incentivació i millora dels resultats?

8 %
No
92 %

La dotació econòmica i de personal del Departament de Salut per a aquesta temporada d'hivern ha estat:

Bona
0 %
Adequada
7 %
Insuficient
93 %

Les metgesses tenen les mateixes possibilitats de promoció professional i accés a càrrecs de gestió i direcció que els metges?

43 %
No
57 %

Per què creus que Medicina Familiar i Comunitària és una especialitat que atrau poc als nous residents?

Pel desconeixement de l’especialitat a causa de la poca presència de l’atenció primària a les facultats de Medicina
0 %
Per les condicions laborals, professionals i retributives que pateixen els metges d'atenció primària
31 %
Perquè encara es percep com una especialitat menys prestigiosa que les especialitats hospitalàries
69 %

Quina valoració en fas de la lleugera millora de les llistes d'espera a Catalunya?

Positiva perquè gràcies a l’esforç dels professionals s’han començat a reduir
8 %
Negativa perquè el pla de xoc de Salut ha estat insuficient
92 %

Salut afirma que s’han activat 22 plans de contingència territorials per reforçar l'atenció urgent durant aquest hivern. El teu centre ha rebut algun d'aquests reforços?

7 %
No
93 %

De les següents necessitats del sistema públic de salut, quina hauria de prioritzar el nou Govern de la Generalitat?

Pla d’estabilitat laboral i increment de les retribucions dels professionals
61 %
Reforma de l'Atenció Primària
26 %
Mesures per a la descongestió de les urgències hospitalàries
9 %
Pla d’absorció de les llistes d’espera
4 %