Enquestes anteriors

Les dones superen el 50% de la plantilla mèdica a Catalunya des de fa gairebé una dècada, però només un 20% té càrrecs de direcció. En el teu centre de treball, qui ocupa els càrrecs de responsabilitat?

La majoria dels alts càrrecs els ocupen homes
66.7 %
Hi ha paritat entre homes i dones en la direcció
4.8 %
La majoria dels alts càrrecs els ocupen dones
28.6 %

Els pressupostos de la Generalitat acordats per aquest 2023 incrementen la partida de Salut fins als 11.700 milions d’euros. A què s’haurien de destinar més diners?

Contractar més personal
37.8 %
Incrementar els sous dels professionals
60.8 %
Millorar equipaments i infraestructures
1.4 %

Atenent la manca d’una proposta concreta i immediata per part de Salut per a posar fi a la crisi sanitària, creus que caldrà seguir allargant les mobilitzacions del personal facultatiu?

94.3 %
No
5.7 %

Com valores la gestió que ha fet fins ara el Departament de Salut de la vaga facultativa convocada per MC per als dies 25 i 26 de gener?

Positiva
16.9 %
Esperable
2.9 %
Millorable
8.1 %
Lamentable
72.1 %

Creus que la conselleria de Salut farà algun pas endavant per intentar evitar la vaga facultativa convocada per MC pels dies 25 i 26 de gener?

38.6 %
No
61.4 %

L’augment d’infeccions respiratòries, en especial la grip, bronquiolitis i COVID-19, està saturant les urgències d’alguns centres. Es compleix la possibilitat de mantenir els temps vinculats al sistema de triatge clínic dels pacients en el teu centre?

Sí, el temps d’espera és el corresponent
58.1 %
No, el temps d’espera s’excedeix lleugerament
6.8 %
No, el temps d’espera s’excedeix força
35.1 %

Creus que els metges haurien d’obtenir una categoria professional superior per a dotar de més reconeixement l’exigent trajectòria formativa i la seva responsabilitat dins del sistema sanitari?

91.4 %
No
8.6 %

El Govern preveu elevar en 376 milions d’euros el pressupost actual de Salut. En cas d’aprovar-se, a què s’haurien de destinar principalment?

Ampliació de les plantilles mèdiques
52.5 %
Millora de les retribucions dels professionals
47.5 %
Investigació, formació i docència sanitària
0 %