Enquestes anteriors

Per què creus que el pla de xoc per reduir les llistes d’espera no ha assolit els objectius fixats per Salut?

Perquè era un pla massa ambiciós per només 12 mesos
3.1 %
Perquè no s’han destinat els recursos necessaris
75 %
Perquè s’ha vist afectat per la intervenció de la Generalitat
21.9 %

El Departament de Salut ha de garantir la universalitat del sistema sanitari públic?

62.5 %
No
37.5 %

Per què hi ha dificultats per cobrir places de determinades especialitats mèdiques?

Perquè els contractes són inestables i de poca qualitat
35.6 %
Per les condicions laborals i assistencials (sobrecàrrega, llistes d'espera, manca de conciliació...)
52.5 %
Perquè no s'ofereixen suficients places MIR
11.9 %

Consideres que el sistema de retribució variable per objectius (DPO) és un bon instrument de motivació, incentivació i millora dels resultats?

8.2 %
No
91.8 %

La dotació econòmica i de personal del Departament de Salut per a aquesta temporada d'hivern ha estat:

Bona
0 %
Adequada
7.4 %
Insuficient
92.6 %

Les metgesses tenen les mateixes possibilitats de promoció professional i accés a càrrecs de gestió i direcció que els metges?

42.9 %
No
57.1 %

Per què creus que Medicina Familiar i Comunitària és una especialitat que atrau poc als nous residents?

Pel desconeixement de l’especialitat a causa de la poca presència de l’atenció primària a les facultats de Medicina
0 %
Per les condicions laborals, professionals i retributives que pateixen els metges d'atenció primària
31 %
Perquè encara es percep com una especialitat menys prestigiosa que les especialitats hospitalàries
69 %

Quina valoració en fas de la lleugera millora de les llistes d'espera a Catalunya?

Positiva perquè gràcies a l’esforç dels professionals s’han començat a reduir
8 %
Negativa perquè el pla de xoc de Salut ha estat insuficient
92 %