Enquestes anteriors

Per evitar la proliferació del xarampió i altres malalties víriques que es donaven per controlades, ets partidari/ària d’implantar la vacunació obligatòria?

83 %
No
17 %

Et sembla una necessitat l’ampliació de la cobertura pública dels serveis d’odontologia?

69.6 %
No
30.4 %

Per pal·liar el dèficit de professionals, el Ministeri de Sanitat proposa un contracte laboral de dos anys per als facultatius després d'acabar el MIR. Ho consideres una bona mesura?

60.5 %
No
39.5 %

El desenvolupament professional dels metges i metgesses es dona en condicions d’igualtat?

37.8 %
No
62.2 %

Creus que el Govern podrà aprovar el pressupost per a l'any 2019 o es tornarà a prorrogar?

Sí, podrà aprovar el pressupost d'aquest any
31.8 %
No, haurà de seguir prorrogant el de l'any 2017
68.2 %

Consideres que Salut es pot abstenir de participar en les negociacions de la vaga de facultatius de la sanitat concertada?

15.6 %
No
84.4 %

La vacuna contra la grip d'aquest any està sent més efectiva que en anteriors?

38.5 %
No
28.2 %
Encara és aviat per saber-ho
33.3 %

El PIUC per a l’hivern 2018-2019 està dotat amb 19,7 milions d'euros, dels quals 3,2 es destinen per primera vegada a l’atenció primària. Creus que es percebrà una millora en les condicions assistencials i professionals?

26.7 %
No
73.3 %