Enquestes anteriors

El conseller Manel Balcells ha assegurat en un documental de TV3 que un metge/ssa cobra 65.000€ bruts anuals, que ascendeixen fins als 85.000€ amb les guàrdies, en el seu primer any de treball. Es correspon amb la teva realitat?

29.4 %
No
70.6 %

Davant l’auge d’eines d’intel·ligència artificial, l’OMS ha demanat “cautela” amb el seu ús en l’àmbit sanitari pels riscos que comporten. Hi estàs d’acord?

Sí. La nova tecnologia és imparable, però els riscos vinculats a un ús no apropiat són altíssims
95.5 %
No, ja que poden ser un bon suport que ens permetrà alliberar temps de consulta
4.5 %

Per segon any consecutiu, han quedat places MIR de Medicina de Família sense cobrir. Creus que l’especialitat ha deixat de ser atractiva per les seves males condicions laborals o per aspectes científics, com el seu contingut i valor mèdic?

Aspectes laborals
69 %
Aspectes científics
3.4 %
Ambdós
27.6 %

Creus que l'Administració s'està sobrepassant amb l'assignació de tasques pròpies de la professió mèdica a altres professionals sanitaris amb l'excusa de la manca de personal facultatiu?

Sí, i això perjudica els pacients i el personal mèdic
85.1 %
Sí, però beneficia els pacients i el personal mèdic
6 %
No, ho veig correcte
9 %

En l’enquesta de satisfacció PLAENSA 2022, els elevats temps i llistes d’espera han rebut les pitjors puntuacions per part dels usuaris del CatSalut. Creus que aquests afecten negativament a la qualitat assistencial dels pacients?

96.1 %
No
3.9 %

El Ministeri de Sanitat ha anunciat recentment l’arribada a un consens per a crear properament dues noves especialitats MIR: Urgències i Genètica. Què en penses?

Són dues especialitats necessàries
84.7 %
Hi ha altres especialitats que haurien de ser prioritàries
1.7 %
No caldria crear més especialitats
13.6 %

El 40% dels professionals facultatius formen part de l’ICS. Com a professional mèdic, creus que seria beneficiós per a la professió que MC es posicionés com a primera força en les eleccions sindicals de l’ICS del 28 i 29 de març?

89.1 %
No
10.9 %

El diagnòstic que fas dels teus pacients acostuma a estar modulat pel fet que aquests siguin homes o dones?

Sí, el sexe del pacient influeix en el diagnòstic que faig
58.5 %
No, només em baso en els criteris i coneixements mèdics assolits
41.5 %